Teknologiat

MTB-teknologiamme perustuu bioreaktorin mikrobitoiminnan tehostamiseen ilman lisättyjä kemikaaleja tai bakteereja. Lähtevän veden kiintoainepitoisuus on alhainen jopa ilman erillistä jälkiselkeytystä. MTB-järjestelmä on täysin itsesäätyvä ja reaktorin mikrobiologia mukautuu nopeasti tulevan veden mukaan, jolloin se myös sietää paremmin suuriakin kuormituksen vaihteluja.

MTB-järjestelmän etuja ovat:

• Edullisempi kokonaisuus
• Parempi suorituskyky (puhdistustulos)
• Energiatehokkuus
• Täysin itsenäinen ja luotettava järjestelmä
• Edistyksellinen suomalainen teknologia
• Kotimainen valmistus
• BAT = Best Available Technology

MTB-teknologia tarjoaa edullisen ja kilpailukykyisen ratkaisun lähes kaikkialle, missä biologinen vedenpuhdistus on mahdollista. Normaaleissa asumisjätevesissä MTB-järjestelmä tarjoaa pienemmän ja edullisemman ratkaisun. Kun jäteveden orgaaninen kuorma on poikkeuksellisen korkea tai tarvitaan erityisen hyvää kokonaistypenpoistoa, MTB-järjestelmän edut korostuvat entisestään.

Esimerkkejä MTB-teknologian käyttökohteista jätevedenpuhdistuksessa ovat mm.

• Asumisjätevedet
• Eläinsuojien tai maitotilojen jätevedet
• Kalanperkaamojen tai teurastamojen jätevedet
• Erilaiset teollisuuden jätevedet

ETI-teknologiamme avulla pystytään siirtämään kaasuja tai niissä olevia hiukkasia nesteisiin energiatehokkaasti. Esimerkkejä ovat mm. veden ilmastus, hiilidioksidin tai rikkivedyn poisto, savukaasujen puhdistus yms.

ETI-teknologialla voidaan saavuttaa korkeampi energiahyötysuhde kuin esimerkiksi hienokuplailmastuksella ilman tukkeutumisriskiä tai hyötysuhteen merkittävää alenemista käyttöiän aikana.